Tour de force

Tour de force

Op 6 februari dit jaar is Anja van Heuvelen, onze ambassadeur van de Bedhoodie van het allereerste uur, gestorven. Op 9 februari werden we geselecteerd voor de regio Utrecht om met andere innovaties voor een jury te pitchen voor de Nationale Zorginnovatie prijs. De...

2020 – We droomden het meeslepend te beginnen

We zagen patiënten (dialyse of chemo) in een behandelstoel de mogelijkheid hebben tot instelbare privacy. We zagen patiënten op de behandelstoel die zich terugtrokken onder de hoodie met of zonder boek en weer anderen geanimeerd met elkaar in gesprek met...

Een grote stap voorwaarts

Dat we ons in een gekke en bizarre tijd begeven zei ik in de vorige nieuwsbrief ook al. En dat we daar nog steeds niet uit zijn blijkt maar weer gezien de recente ontwikkelingen. Dat de coronacrisis geen tijd was voor vernieuwende initiatieven in de zorg zal voor...
Privacy even geen issue

Privacy even geen issue

Wat zijn we in een bizarre tijd beland. Zo zijn we lekker druk met wat ertoe doet in ons normale leven; ons werk, hobby’s, onze relaties en vrije tijd. En ineens verandert een virus ons leven radicaal. Dat geldt voor ons als team, voor onze ambassadeurs, onze partners...
2020 starten met een terugblik

2020 starten met een terugblik

Een nieuw jaar ligt voor ons om onze droom mogelijk te maken: patiënten een keuze bieden zich te beschermen met een Bedhoodie op momenten dat zij dit nodig hebben in een ziekenhuis. Oftewel het mogelijk maken van instelbare privacy indien gewenst. Ik had gehoopt dat...