Updates pilots België

door | nov 23, 2022

AZ Groeningen – Kortrijk

We gingen met heel veel vertrouwen deze pilot in. Maar opnieuw werden we ingehaald door het virus dat weer oplaaide, waardoor wij vanuit Nederland de pilot niet op de voet konden volgen. Daarnaast was de druk op de zorg groot en waren de verpleegkundigen zo druk dat ze, helaas door drukte, vergaten de Bedhoodie actief aan te bieden.

De mensen die er wel onder lagen, vonden het fijn. Maar ook best veel wilden het niet proberen. Ze voelden zich ‘raar’ dat ze iets extra’s kregen, en daardoor juist bekeken, omdat niet iedereen het heeft. Ze werden zo juist ‘’speciaal’ en dat wilden ze niet. En de verpleegkundigen, vonden het in al hun drukte, ook niet erg als patiënten het niet wilden. Een vicieuze cirkel waar door de omstandigheden moeilijk uit te komen was.

Ondanks dat de pilot kleiner uitviel dan gepland hebben we ook hier weer veel geleerd:

 Zo weten we dat:

  • Het product werkt, de techniek werkt
  • Het zicht tijdens vervoer uitstekend is
  • De patiënten die er behoefte aan hebben er erg blij mee zijn
  • De patiënten die het niet direct nodig vonden zich juist extra bekeken voelden
  • Zorgverleners allen enthousiast waren over het beschermen van privacy bij vervoer over gang; unaniem vindt men het een sympathiek product
  • De extra handeling wat extra tijd vergt, en dat de hoodie daarom in de drukte van de dag niet altijd aangeboden wordt

We realiseerden ons dat we in de volgende pilot dit geleerde in praktijk moeten brengen en weer verder moeten onderzoeken: de onbekendheid met product moet er af; het ‘moet’ normaal worden en daarmee voor iedereen die wil toegankelijk zijn zonder dat men het gevoel heeft een special treatment te krijgen.

Woonzorgnet Dijleland

Ook een andere organisatie in België vond ons: Woonzorgnet Dijleland, ze waren op zoek naar een product dat kon zorgen voor minder prikkels voor mensen met dementie. Zo gaven ze aan: ‘’Innovatie gaat zoveel verder dan enkel technologie en digitalisering. Uiteindelijk vonden ze de Bedhoodie via onze website. Onze kartrekker Armand Lipperts en Mario de Zeeuw van ontwerpbureau; Panton, togen naar België om te kijken of de kap ook antwoord was op de vraag.

Deze instelling Dijleland had 3 verschillende ‘afschermingsproducten’ gevonden op internet, waaronder die van ons. Ze besloten met alle drie een pilot te doen. Op dit moment is deze samenwerking nog steeds in de pilotfase en helaas lopen de contacten hieromtrent trager dan we hadden gehoopt. We houden er dan ook rekening mee dat hier vooralsnog geen co-creatie uit voort zal komen, maar het heeft ons wel weer doen beseffen dat onze Bedhoodie ook van waarde kan zijn voor deze doelgroep.