Veelgestelde vragen
Heeft u vragen over Bedhoodie? Mogelijk bevatten de onderstaande antwoorden nuttige info. U kunt ook altijd een email sturen naar info@bedhoodie.com.
Waarom is de Bedhoodie er?

Het initiatief voor de Bedhoodie en verschillende varianten daarop (Bedhoodie type behandelstoel, vervoer en meerpersoonskamers) is voortgekomen uit een onderzoek dat uitwees dat er behoefte is aan fysieke instelbare privacy voor patiënten. De behoefte om ‘even bij jezelf kunnen zijn’ in de hectiek van een ziekenhuis.

Kunnen de artsen en verpleegkundigen mij nog wel goed in de gaten houden als ik de kap dicht heb? M.a.w.: is het veilig?
U kunt prima met uw zorgverlener overleggen over dit aspect van de zorgverlening. Het zou jammer zijn om alle patiënten deze mogelijkheid van zelfregie te onthouden, omdat zich vanzelfsprekend ook situaties kunnen voordoen waarin een bedhoodie geen goed idee is. In die laatste situaties kan de kap dan open of ongebruikt blijven. Zorgverleners kunnen ook met u bespreken dat een kwartier terugtrekken okay is, maar dat u dan wel zelf alerter moet zijn op veranderingen. Als u stabiele dialyses heeft, kunt u immers ook kiezen voor thuisdialyse of nachtelijke hemodialyse. Er is dus een patiëntengroep die ook nu niet per se doorlopend gemonitord hoeft te worden
Wat is de Bedhoodie type behandelstoel?

Naast de Bedhoodie voor ziekenhuisbedden (variant vervoer en meerpersoonskamers) werken we aan een variant die gebruikt wordt voor een behandelstoel. Denk bijvoorbeeld aan stoelen voor patiënten die op een afdeling Dagbehandeling chemokuren ondergaan. Of nierpatiënten die drie dagdelen per week voor hemodialyse naar een dialysecentrum gaan.

Welk onderzoek is er gedaan naar de behoefte aan fysieke privacy in het ziekenhuis?

Er is een onderzoek uitgevoerd door onze partner Panton (een ontwerpbureau dat gespecialiseerd is in de gezondheidszorg) in 11 ziekenhuizen met verschillende groepen respondenten, variërend van verpleegkundigen, artsen tot managers, bestuur, e.a.. Het onderzoek heeft aangetoond dat 98% herkent dat er behoefte is aan meer fysieke privacy. Samen met Panton, zorgverleners en patiënten zijn we aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een Bedhoodie voor zowel het gebruik op een meerpersoonskamer, als voor vervoer en voor op een behandelstoel.

Hoe is de kap tot stand gekomen?

Samen met Panton, patiënten en zorgverleners zijn we in 2016 gaan brainstormen hoe we patiënten binnen de gegeven setting meer privacy kunnen bieden: het verminderen van prikkels voor patiënten die dat nodig hebben, waarbij ze zelf de keuze hebben om hun afscherming naar wens in te stellen. We leerden van patiënten dat ze juist deze keuze heel belangrijk vinden. Het idee is dat je je kan terugtrekken voor een paar uurtjes of maar een paar minuten als het je even te veel wordt . Daarom is er behoefte aan iets dat instelbaar is en past bij het moment.

Waarom een kap op een behandelstoel?

Uit onderzoek bleek dat patiënten, ook bij de dagbehandeling of bij dialyse, soms even op zichzelf willen zijn. Men wil zich kunnen afschermen van de vele prikkels. In 2018 zijn we benaderd door een ziekenhuis om de Bedhoodie voor de behandelstoel verder te ontwikkelen. De Bedhoodie type behandelstoel is het product dat het verst gevorderd is in de ontwikkeling en marktvoorbereiding. Het werkt met 100% duurzame disposables op een vast aansluitpunt op de behandelstoel.

Waar moet de Bedhoodie voor een behandelstoel aan voldoen in een ziekenhuis?
  • Dat het verpleegkundigen, die al zo druk zijn, niet te veel tijd en handelingen kost.
  • Dat het veilig is en dat voldoet aan de normen voor hygiëne.
  • Dat het past binnen de logistieke processen.
  • Dat het niet te milieubelastend is.
  • Dat het makkelijk te bedienen is.
  • Dat iemand bijv. kan lezen onder de kap.
  • Dat het technisch functioneert.
  • Dat de patiënt het durft te gebruiken.
  • Dat het makkelijk open of dicht kan.
  • Dat het verschillende standen heeft zodat de patiënten naar keuze meer open of dichter kunnen zijn naar anderen.
Moet ik die kap altijd dicht hebben?

Nee. De kap hoeft niet gebruikt te worden. De kap biedt een oplossing voor de mensen die een keuze willen hebben om zich even af te sluiten of meer privacy willen: moet niet, mag wel. Niet iedereen kent dezelfde behoefte aan de mogelijkheid van fysieke privacy in open ruimtes.

Is het benauwd?

Uit de ervaring van patiënten weten we dat dit in de praktijk niet zo aanvoelt. De kap is ontworpen samen met patiënten en heeft vensters zodat je er doorheen kan kijken, zelfs als je de kap helemaal dicht hebt. Daarnaast is de kap van boven open om je het ruimte gevoel te laten behouden.

Kan ik een boek lezen onder de kap?

Ja, de kap is van boven open en heeft vensters waar licht door komt.

Kan ik nog wel contact hebben met andere patiënten?

De kap kent vele standen, dus ja. Wat u wilt, u heeft de regie. U heeft de keuze!

Hoe zit het dan met ‘lotgenoten contact’/ met mede-patiënten praten?

Patiënten hebben aangegeven het soms fijn te vinden zich (even) af te schermen van anderen. De kap biedt die mogelijkheid. Dat wil niet zeggen dat iemand nooit lotgenotencontact wil. Het hebben van een keuze is het meest belangrijk voor patiënten.

Wat is het verschil met het gordijn?

Patiënten hebben als nadeel aangegeven dat ze het gordijn niet zelf open en dicht kunnen doen. Dat je daar anderen voor nodig hebt. De kap geeft meer eigen regie en is dynamischer. Bovendien ontneemt het gordijn echt al het uitzicht van de patiënt. Met de kap kun je ook een stand kiezen waarop u de kamer nog (deels) kunt zien. Het gordijn dicht is voor veel patiënten fijn bijv als je bezoek hebt.

Waarom hebben jullie gekozen voor een disposable?

Dit is vanwege hygiëneregels waar de kap aan moet voldoen. Als de kap na elke patiënt gereinigd zou moeten worden is dat duur en ook een complex proces. Nu kunnen we de kappen recyclen en voor elke patiënt een schone kap installeren.

Wat is de classificatie van een Bedhoodie?

De Bedhoodie is geen medical device, geen accessory of a medical device en geen personal protective equipment. Het is aangemerkt als een general product. Dat is heel goed nieuws, want anders hadden we onder een heel strikt regime van regels, richtlijnen en toelatingseisen moeten werken. Dat had het niet makkelijker gemaakt en bovendien veel duurder. Deze classificatie uitgevoerd door Holland Innovative betekent dat we met relatief weinig middelen de verplichte risico-analyse kunnen beschrijven, evenals de zogeheten intended use (waar het product voor gebruikt kan gaan worden).

Ik ben zorgmedewerker en geïnteresseerd. Wat kan ik doen?

Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen. Kijk daarvoor bij onze contactgegevens.

Ik ben patiënt en geïnteresseerd in de Bedhoodie. Wat kan ik doen?

U kunt op uw afdeling uw zorgverlener wijzen op de mogelijkheid. Daarnaast nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen. Kijk daarvoor bij onze contactgegevens.