cropped-bedhoodie_logo
Alweer een maand onderweg in het nieuwe jaar maar toch willen we graag nog even teruggaan naar eind 2019. Eind december voerden we een pilot uit in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort met het prototype van de behandelstoelvariant van Bedhoodie. Onze founder en CEO - Nicole Plum praat jullie bij over de uitkomsten van deze pilot en de vervolgstappen die we in dit nieuwe jaar gaan maken.
Nicole Plum
Een nieuw jaar ligt voor ons om onze droom mogelijk te maken: patiënten een keuze bieden zich te beschermen met een Bedhoodie op momenten dat zij dit nodig hebben in een ziekenhuis. Oftewel het mogelijk maken van instelbare privacy indien gewenst.


Ik had gehoopt dat patiënten die daar behoefte aan hebben in 2019 ‘hulp’ zouden hebben gekregen bij wet; tenslotte is er ook de AVG voor de digitale privacy. Maar die wet gaat niet over het beschermen van het gevoel/ervaren/beleven van privacy van een persoon in een ziekenhuis of zorginstelling (of elders). En dus niet over die situaties waarvoor de Bedhoodie bedoeld is: het je 'ongewenst bekeken voelen' en/of 'zichtbaar zijn' in een (kwetsbare) situatie. Een moment waarbij je soms te veel prikkels ervaart en je even wilt terugtrekken uit een situatie waarin je verder geen echte keuze hebt. Want je bent ziek en moet mee in de organisatie van de zorg.


Eind 2019 voerden we een pilot uit bij het Meander ziekenhuis in Amersfoort met de behandelstoelvariant van Bedhoodie. Belangrijkste uitgangspunt was hierbij om te onderzoeken of we met dit product de behoefte om konden zetten in een acceptabel, betaalbaar en werkend product. Dit product is gemaakt voor en met patiënten en besproken met zorgverleners en uitgevoerd door onze partner Panton. De pilot was zeer leerzaam en we zijn heel blij met de feedback van de patiënten.


Het blijkt dat de techniek van het geteste prototype werkt. De mechaniek van de behandelstoelvariant van de Bedhoodie is zo ontworpen dat de kap vrijwel traploos instelbaar is. Het geeft de patiënt voldoende vrijheid om de kap in die stand te zetten die op dat moment het beste past bij het gevoel van de patiënt. Daar zijn we heel blij mee!

Ook werd bevestigd dat een substantieel aantal patiënten met kanker die een operatie of chemotherapie ondergaan behoefte heeft aan meer privacy en mogelijkheden om zich te kunnen afzonderen en zich minder ‘bekeken’ te voelen. Een derde van de patiënten die meedeed met de pilot gaf aan positief tegenover de Bedhoodie te staan. Een uitkomst waar we zeer blij mee zijn in deze fase.
Naamloos
De evaluatie maakte echter ook duidelijk dat het uiterlijk van dit prototype nog verbetering behoeft. Voor dat aspect gaat de stoelvariant van Bedhoodie terug naar de tekentafel. Het prototype is nu nog te hoekig bevonden en de kleur deed veel mensen denken aan karton. We leerden dat dit product ,dat geheel nieuw is in de zorg, een ‘sympathieker’ uiterlijk behoeft.
1
We leerden ook dat de manier waarop je zorgverleners voorbereid nog belangrijker is dan we dachten. Zij zijn degenen die de Bedhoodie aanbieden aan patiënten.

Wat staat ons op korte termijn te doen? Zoals gezegd gaan we met onze ontwerper terug naar de tekentafel om aan het uiterlijk van dit prototype te werken. In dit proces willen we graag zorgverleners en patiënten raadplegen in een klankbordgroep.
Daarnaast investeren we in onze contacten binnen de medische wereld, om zoveel mogelijk personen op de mogelijkheden te wijzen van de Bedhoodie. Ook ontwikkelen we een vraag en antwoord lijst op onze site, waar we op alle vragen antwoord kunnen geven. Tot slot plannen we op korte termijn een bijeenkomst voor al onze ambassadeurs en geïnteresseerden.

Kortom we gaan dit nieuwe jaar weer vol vertrouwen in. We rekenen erop dat 2020 het jaar wordt waarin de keuzemogelijkheid voor de Bedhoodie voor hen die daar behoefte aan hebben, gerealiseerd gaat worden.


Nicole Plum - Founder & CEO Bedhoodie
Bijeenkomst ambassadeurs / geïnteresseerden
In haar blog schreef Nicole Plum er al over - in het nieuwe jaar willen we als Bedhoodie team heel graag onze achterban en andere geïnteresseerden ons eerste product laten meebeleven.

Het gaat om de behandelstoelvariant van Bedhoodie. We vinden het heel fijn als mensen met ons willen meedenken over het ''finetunen'' van het uiterlijk van dit type van Bedhoodie en daarnaast zijn we uiteraard heel nieuwsgierig hoe mensen het gebruik ervan beleven.

Lijkt het je leuk om een keer mee te denken of in ieder geval de stoelvariant met eigen ogen te zien en ook te ervaren hoe hij werkt? Dan nodigen we je van harte uit om een mailtje te sturen naar info@bedhoodie.com, zodat we je op de hoogte kunnen houden en kunnen uitnodigen voor een van onze bijeenkomsten.
test
Volg je ons al?
We hebben accounts op o.a. LinkedIn, Instagram en Facebook. Het helpt ons als je ons volgt!
.
facebook instagram linkedin youtube website email